HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

DOKUMENTERING AV FÖREMÅL

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Liten kyrklig ordlista i pdf-format med ordförklaringar till föremål och företeelser som man kan stöta på när man arbetar med kyrkor och kyrkogårdar

BILDGALLERI

UPPDRAG

Jag skräddarsyr lösningar för varje kunds behov.
Pris enl. kostnadsförslag.

 

 

 

EXEMPEL PÅ TIDIGARE ARBETEN

 

Daga församling

Inventering och fotografering i Björnlunda, Gryt, Dillnäs och Gåsinge kyrkor samt inskrivning i SACER

 

 

Strängnäs domkyrkoförsamling
Komplettering av inventarieförteckning
Inventering och fotografering i Aspö kyrka, Mikaelsgården och S:t Petrikapellet. Registrering i Eniac anläggningsregister AVENY

Komplettering av fotografier

 

Hässelby församling

Inventering och fotografering i Hässelby Strands och Hässelby Villastads kyrkor. Inventarieförteckning i KSAK

 

 

Vattholma pastorat
Inventering, fotografering och registrering av föremål: Lena, Tensta och Ärentuna kyrkor.

Registrering i KSAK

 

Vällingby församling

Inventering och fotografering i S:t Tomas kyrka. Inventarieförteckning i Excel

 

 

Västermalms församling

Inskrivning i SACER.

Fotografering samt inventering och komplettering av inventarieförteckning i Essinge kyrka.

 

Inventering och fotografering i S:t Görans kyrka och kolumbarium

 

 

Malmö kyrkliga samfällighet

Inventering och fotografering i Fosie kyrka och Kirsebergs kyrka. Inventarieförteckning i ENIAC anläggningsregister AVENY

 

 

Sofia församling

Inventering och fotografering i Sofia kyrka. Inventarieförteckning i KSAK

 

 

Finska församlingen

Inventering, fotografering och registrering i Finska kyrkan, Stockholm. Inventarieförteckning i EXCEL

 

 

Stockholms domkyrkoförsamling

Komplettering av inventarieförteckning i KSAK

Inventering av Jacobs kyrkas kyrkogård

 

Ljusstakar-golvljus-6-st

Golvljusstakar från 1956 i Lena Kyrka, Vattholma pastorat.
Foto AJvP