HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

BESKRIVNING AV ARBETET

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Liten kyrklig ordlista i pdf-format med ordförklaringar till föremål och företeelser som man kan stöta på när man arbetar med kyrkor och kyrkogårdar

BILDGALLERI

UPPDRAG

Jag skräddarsyr lösningar för varje kunds behov.
Inskrivning i SACER.

Pris enl. kostnadsförslag.

 

 

Referenser

Trosa församling

Inventering och fotografering i Trosa Stads, Trosa Landsförsamlings, Vagnhärads och Västerljungs kyrkor.

 

Engelbrekts församling

Inventering och fotografering i Engelbrektskyrkan och Hjorthagens kyrka, Stockholms stift.

 

Asker-Lännäs pastorat

Inventering och fotografering i Askers, Lännäs och Brevens kyrkor, Närke, Strängnäs stift.

Ockelbo församling

Inventering och fotografering för Ockelbo, Åmot och Lingbo kyrkor, Gästrikland, Uppsala stift

 

Tierps pastorat

Komplettering av inventarieförteckningar i Hållnäs, Tolfta, Österlövsta och Lövstabruks kyrkor, Nathanaelskyrkan och slutligen Västlands kyrka och Karlholms bruks kyrka. Uppland, Uppsala stift

 

Gästrikekustens församling

Inventering och fotografering för Hille och Hamrånge kyrkor, Gästrikland, Uppsala stift

 

Daga församling

Inventering och fotografering i Björnlunda, Gryt, Dillnäs och Gåsinge kyrkor, Sörmland, Strängnäs stift

 

Strängnäs domkyrkoförsamling
Kompletterande inventering och fotografering samt registrering i SACER

Sörmland, Strängnäs stift

 

En bild som visar byggnad, vägg, stängsel, inomhus

Automatiskt genererad beskrivning

Hamrånge kyrka, Gästrikland.
Foto AJvP