HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

DOKUMENTERING AV FÖREMÅL

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Liten kyrklig ordlista i pdf-format med ordförklaringar till föremål och företeelser som man kan stöta på när man arbetar med kyrkor och kyrkogårdar

BILDGALLERI

Presentation
Jag startade INVENTARIA år 2006 och vänder mig till församlingar, företag och organisationer med konsthistoriska samlingar.

Målsättningen är att hjälpa kunden att komma igång med inventarieregistreringen, inventeringen eller hjälpa till med hanteringen av föremålen. Kunden ansvarar själv för att vidareutveckla, uppdatera och sköta förteckningen och föremålen i fortsättningen. Support ingår dock alltid.

Jag är utbildad konsthistoriker. I drygt 10 år har jag varit anställd i Stockholms domkyrkoförsamling för att organisera inventarieförteckningen där samt ha övergripande ansvar för de kyrkliga inventarierna.

Under tiden har jag fungerat som rådgivare till församlingar, huvudsakligen i Stockholms stift, rörande registrering och förvaring av kyrkliga föremål, samt hållit föredrag i ämnet och medverkat i Församlingsförbundets utbildningar.

Som egen företagare fortsätter jag med dessa arbeten på uppdragsbas.

Jag har främst arbetat med registerprogrammet KSAK men även med ENIAC anläggningsredovisning AVENY, FAS anläggning, CORPUS och register i Microsoft Office ACCESS, WORD och Excel.