HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

DOKUMENTERING AV FÖREMÅL

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Liten kyrklig ordlista i pdf-format med ordförklaringar till föremål och företeelser som man kan stöta på när man arbetar med kyrkor och kyrkogårdar

BILDGALLERI

Presentation
Jag startade INVENTARIA år 2006 och vänder mig huvudsakligen till Svenska Kyrkans församlingar.

Målsättningen är att hjälpa församlingen att komma igång med inventarie-registreringen, inventeringen eller hjälpa till med hanteringen av föremålen. Församlingen ansvarar själv för att vidareutveckla, uppdatera och sköta förteckningen och föremålen. Support ingår dock alltid.

Jag är utbildad konsthistoriker. I drygt 10 var jag anställd i Stockholms domkyrkoförsamling för att organisera inventarieförteckningen där samt ha praktiskt ansvar för de kyrkliga inventarierna.

Under tiden har jag fungerat som rådgivare till församlingar, huvudsakligen i Stockholms stift, rörande registrering och förvaring av kyrkliga föremål, samt hållit föredrag i ämnet och medverkat i Församlingsförbundets utbildningar.

Som egen företagare fortsätter jag med dessa arbeten på uppdragsbas.

Jag har främst arbetat med registerprogrammet KSAK men även med ENIAC anläggningsredovisning AVENY, FAS anläggning, CORPUS och register i Microsoft Office ACCESS, WORD och Excel.
Numera arbetar jag nästan uteslutande i Svenska Kyrkans eget registerprogram SACER.