HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

DOKUMENTERING AV FÖREMÅL

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

Liten kyrklig ordlista i pdf-format med ordförklaringar till föremål och företeelser som man kan stöta på när man arbetar med kyrkor och kyrkogårdar

BILDGALLERI

Presentation
Jag startade INVENTARIA år 2006 och vänder mig huvudsakligen till Svenska Kyrkans församlingar.

Målsättningen är att hjälpa församlingen att komma igång med inventarie-registreringen, inventeringen eller hjälpa till med hanteringen av föremålen. Församlingen ansvarar själv för att vidareutveckla, uppdatera och sköta förteckningen och föremålen. Support ingår dock alltid.

Under hela min barndom var jag aktiv i kyrkan, min mor var präst och min far var inredningsarkitekt och möbelformgivare så man kan säga att jag kombinerade deras yrken och skapade ett eget. Jag är utbildad konsthistoriker. I drygt 10 var jag anställd i Stockholms domkyrkoförsamling för att organisera inventarieförteckningarna där samt ha praktiskt ansvar för de kyrkliga inventarierna.

Under tiden fungerade jag som rådgivare även till andra församlingar, huvudsakligen i Stockholms stift, rörande registrering och förvaring av kyrkliga föremål, samt höll föredrag i ämnet och medverkade i Församlingsförbundets utbildningar om KSAK.

Som egen företagare fortsätter jag med inventeringsarbetet på uppdragsbas.

Jag har främst arbetat med registerprogrammet KSAK men även med ENIAC anläggningsredovisning AVENY, FAS anläggning, CORPUS och register i Microsoft Office ACCESS, WORD och Excel.
Numera arbetar jag uteslutande i Svenska Kyrkans eget registerprogram SACER som f ö är både flexibelt och lättmanövrerat.

En bild som visar person, glasögon, person, har på sig

Automatiskt genererad beskrivning