HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

BESKRIVNING AV ARBETET

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

BILDGALLERI

Länk till
KYRKANS FÖREMÅL
beskrivande lexicon 2015


Avskrifter av
Snabbinventeringar 1828-30
Originalen finns på ATA

Presentation
Jag startade INVENTARIA år 2006 och vänder mig huvudsakligen till Svenska Kyrkans församlingar.

Målsättningen är att hjälpa församlingen att komma igång med inventarie-registreringen, inventeringen eller hjälpa till med hanteringen av föremålen. Församlingen ansvarar själv för att vidareutveckla, uppdatera och sköta förteckningen och föremålen. Support ingår dock alltid.

Under hela min barndom var jag aktiv i kyrkan, min mor var präst och min far var inredningsarkitekt och möbelformgivare så man kan säga att jag kombinerade deras yrken och skapade ett eget. Jag är utbildad konsthistoriker. I drygt 10 var jag anställd i Stockholms domkyrkoförsamling för att organisera inventarieförteckningarna där samt ha praktiskt ansvar för de kyrkliga inventarierna.

Under tiden fungerade jag som rådgivare även till andra församlingar, huvudsakligen i Stockholms stift, rörande registrering och förvaring av kyrkliga föremål, samt höll föredrag i ämnet och medverkade i Församlingsförbundets utbildningar om KSAK.

Som egen företagare fortsätter jag med inventeringsarbetet på uppdragsbas.

Jag har främst arbetat med registerprogrammet KSAK men även med ENIAC anläggningsredovisning AVENY, FAS anläggning, CORPUS och register i Microsoft Office ACCESS, WORD och Excel.
Numera arbetar jag uteslutande i Svenska Kyrkans eget registerprogram SACER som f ö är både flexibelt och lättmanövrerat.