HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

BESKRIVNING AV ARBETET

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

BILDGALLERI

Länk till
KYRKANS FÖREMÅL
beskrivande lexicon 2015


Avskrifter av
Snabbinventeringar 1828-30
Originalen finns på ATA

Lagar och förordningar
Kyrkoordningen
Kyrkoordningen hänvisar i allt vad gäller kyrkobyggnaden till Kulturminneslagen

Lagen om Svenska Kyrkan är en "grundlag" för Svenska Kyrkan som trossamfund och tar inte upp frågan om kulturminnen

Kulturminneslagen
"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla, såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön "

Så börjar Kulturminneslagen (KLM). Lagen föreskriver noggrant allt som rör kyrkobyggnaden och dess inventarier men även miljön runt själva kyrkan.


Rätt att ta del av handlingar
Lagen om Svenska Kyrkan tar upp rätten
för den enskilde att ta del av handlingar.

Kyrkoordningen tar upp frågan om vad som får sekretessbeläggas. Inventarieförteckningar kan inte
sekretessbeläggas. Prövning skall ske
från fall till fall. Frågeställaren har rätt att ta del av samtliga uppgifter utom dem som beslutas sekretessbeläggas, t ex om värde och placering
av ett visst föremål. Beslut om sekretess kan överklagas.

Broderi på vitt kalkkläde från 1945 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm.
Foto AJvP