HEM

UPPDRAG

VARFÖR SKALL FÖRSAMLINGEN SATSA PÅ SIN INVENTARIEFÖRTECKNING?

BESKRIVNING AV ARBETET

PRESENTATION

KONTAKT

LAGAR & FÖRORDNINGAR

BILDGALLERI

Länk till
KYRKANS FÖREMÅL
beskrivande lexicon 2015


Avskrifter av
Snabbinventeringar 1828-30
Originalen finns på ATA

Dokumentering av föremål
En stor och viktig uppgift när det gäller bevarandet av vårt kulturarv är att dokumentera, registrera och fotografera de samlingar vi ansvarar för. Inventarierna representerar stora värden (både ekonomiska och kulturhistoriska) och hanteringen av dem medför både möjligheter och ansvar.

T. ex. vid tecknandet av en försäkring är det viktigt att veta vad som tillhör fastigheten eller samlingen, vad som tillhör någon annan men förvaras i fastigheter eller tillhör samlingen men förvaras på annan ort. Dokumentationen skall vara så bra att den, vid behov, kan ligga till grund för en korrekt värdering.

  • Försäkringsfrågor blir lättare att lösa om det finns en uppdaterad inventarie-
    förteckning med bilder.

  • Hanteringen av frågor rörande konservering eller restaurering blir mycket enklare om föremålen finns upptagna i en ordentlig förteckning.

  • Vid ev. stöld eller förkommet föremål underlättas efterforskningar och polisarbete.

  • Personalen har en ovärderlig hjälp av förteckningen vid hantering av föremålen.

  • Förteckningen fungerar som en checklista vid inventering.

Kyrksilvret har ofta sin egen ID-märkning. Tydliga bilder på stämplar underlättar identifieringen.
Foto AJvP